Praktisk info

ÅPNINGSTIDER:

Vi har åpent fra 7:30 - 16:30.

Det er frokost fra 7:30-8:00.

Kjernetid fra 9:15-14.

 


 

BARNEHAGEN HOLDER STENGT:

  • Alle røde dager
  • I romjulen
  • I påsken (mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag)
  • 4 uker i Juli måned
  • 5 planleggingsdager pr barnehageår

 


 

DUGNAD:

Det er 15 dugnadstimer pr familie pr barnehageår.

Barnehagen er foreldreeid og dugnad består i å velge mellom å delta på årsmøte, styreverv og SU, vedlikeholdsarbeid på barnehagens bygg og uteområde, rydding, vasking, kjøring til og fra utflukter for barna.

 


 

PRIVAT BARNEHAGE:

Barnehagen er en privat barnehage og er organisert som en ideel forening. Alt overskudd går tilbake til barnehagen. Den er eiet av foreldrene. Årsmøte er barnehagens øverste organ. Foreldre velges inn i eierstyret i 2 år av gangen. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).