Ansatte

Familiebarnehagen

Kontor

Silje Rasmussen Nyborg

Stilling: Styrer
477 90 360
saggrendabarnehage@outlook.com

50% stilling som styrer

Saggrenda barnehage

Laila Reistad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fagarbeider 80% stilling

Lise-Lotte Gunnestad

Stilling: Assistent

Assistent på enkeltbarn. Utdannet sykepleier.

Silje Rasmussen Nyborg

Stilling: Avdelingsleder

Pedagogisk leder, 50% stilling

Stine Bakka Odell

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tove Pedersen

Stilling: Assistent

Torill Løkken

Stilling: Avdelingsleder

Pedagogisk leder 80% stilling

Linda Løver

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

70% stilling Barnehagelærer på disp.