Barnehageplass

Ønsker du å søke plass til barnet ditt i Saggrenda barnehage?

Vi er med i Kongsberg kommnes samordnet opptak.

Søk plass her: SØKNAD

 

Vi følger maxpris for foreldrebetaling. Les mer om dette her.


OPPHOLD TID %     TIMER PRIS     KOST
5 dager 100% 45 3 135 kr 300 kr
4 dager 80% 36 2 508 kr 240 kr
3 dager 60% 27 1 881 kr 180 kr
3+2 dager 50% 22,5 1 567,5 kr 150 kr
2 dager 40% 18 1 254 kr 120 kr

 

Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

 

Det gies 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% moderasjon for barn nr 3 og videre.

Det er mulig å søke kommunen om redusert betaling basert på lav inntekt.