Saggrenda barnehage

En liten barnehage med trygge voksne. Et godt sted å være for store og små, fra 0-6 år. Vi har kun EN avdeling nå.

Vi legger til rette for at barna.

  • opplever mestring og glede
  • finner venner
  • føler seg sett og hørt
  • bruker kroppen aktivt gjennom lek
  • trives ute, både sommer og vinter

Åpningstid: kl. 7.30 - 16.30