Vår visjon

VÅR VISJON: "TA TIDEN TILBAKE" Saggrenda barnehage ønsker å være en motvekt til stresset i hverdagen i dagens samfunn. Vår visjon er at barna skal få den tid og ro de trenger, i ulike aktiviteter og situasjoner. Vi ansatte skal være tilstede med barna med både kropp og hodet. Vi skal velge å være fysisk tilgjengelig og tilstede med barna over tid, nede på gulvet og der barna er. Vi skal velge å være mentalt tilgjengelig og tilstede med barna over tid og være i godt samspill med barna. Les mer i vår årsplan.

Ta tiden tilbake. Tid til felleskap, vennskap, opplevelser og morro.

Vi vil ha tid og ro. Vi vil være gode rollemodeller når det gjelder tempo, miljø og forbruk. Vi vil ha tid til hverandre, se hverandre, lytte til hverandre og leke med hverandre.

Opplevelsen av tidsknapphet og tidsklemme i nåtidens samfunnstruktur har gjort at det har blir for lite "SAM" i hverdagen; samtale, samareid, samvær, samhandling, samhørighet. SAM har blitt til MAS.

Vi sier "jeg har ikke tid,. Jeg får ikke tid. Jeg har dårlig tid. Men alle har like mye tid pr døgn. Hva velger du å gjøre i tiden du har?

Mange av oss ønsker å gjøre en forandrin i måten vi lever våre liv på. Vi ønsker å kave, stresse og mase mindre, og i stedet ta tiden tilbake. Tiden til felleskap, vennskap, opplevelser, kjærlighet og moro.

Barna skal i barnehagen oppleve tid og ro til lek uten for mange forstyrrelser. De skal møte voksne som har tid til å lytte, se og gi de gode samspillsopplevelser. Les mer om hvordan vi jobber med dette i årsplanen.