Bemanning

Vi har 2,5 barn under 3 år pr ansatt og 5 barn over 3 år pr ansatt.

Vi har god bemanning og ligger over minimumskravet bemanningsnormen stiller. Vi mener bemanning er viktig for kvaliteten på barnehagetilbudet. Dette barnehageåret har vi en 60% stilling mer enn det vi må ha.